رکورد طولانی ترین مسابقه کشتی کج (12 ساعت)

رکورد طولانی ترین مسابقه کشتی تاریخ شکسته شد.کتاب رکوردهای گینس این هفته اعلام کرد که 6 کشتی گیر مستقل رکورد طولانی ترین مسابقه کشتی را به نام خود ثبت کردند. آخرین بار اوایل سال 1900 بود که رکورد 11 ساعت و 30 دقیقه رکوردی ثبت شده بود و این کشتی گیران 12 ساعت پیاپی در یک The Ultimate Ironman Match به مصاف هم رفتند و موفق شدند با 12 ساعت رکورد جدیدی به نام خود به ثبت برسانند.


این کشتی گیران در طول مسابقه بیرون رینگ رفتند و داخل رینگ آمدند.اما همیشه حداقل 2 کشتی گیر داخل رینگ حضور داشتند. گینس اعلام کرد که کشتی گیران اوهایو رسلینگ لایتنینگ به ترتیب :
Tim Lutz , Sid Fabulous , The DarkAngel , Logan Cross , DJ Tom Sharp و American Kickboxer II به صورت رسمی این رکورد را به ثبت رساندند.


تعداد زیادی از کشتی گیران و کمپانی های مستقل و ... مدعی بودند که رکوردهایی را زده اند اما کتاب گینس تنها این مسابقه را تایید و به ثبت رساند. این مسابقه ی 12 ساعته نوامبر 2010 صورت گرفته بود