نام: Kurt Angle
نام واقعی: Kurt Steven Angle
وزن: 93 کیلوگرم
قد: 177 سانتیمتر
تاریخ تولد: 1968
محل تولد: پیتزبورگ
تاریخ ورود به کشتی کج: 1999
فن نهایی: Ankleluck Submission


برخی از مهمترین مسابقات وی:

*** شکست عباس جدیدی(رشته کشتی) در المپیک 1996 و بدست آوردن مدال طلا
*** شکست ریکیشی در سال 1999
*** شکست استیو بلکمن در آرماگدون سال 1999
*** بدست آوردن عنوان پادشاهی رینگ در سال 2000
*** شکست آندرتیکر در سوروایور سریس سال 2000
*** شکست کریس بنوا در رستلمینیا سال 2001
*** شکست تریپل اچ در نو وی اوت سال 2002
*** شکست کین در رستلمینیا سال 2002
*** شکست هولک هوگن در کینگ آو د رینگ سال 2002
*** شکست بیگ شو در آرماگدون سال 2002
*** شکست براک لسنر در سامرسالم سال 2003
*** شکست جان سینا در نومرسی سال 2003
*** بدست آوردن عنوان جنرال منجری در سال 2004
*** شکست ادی گوررو در سامرسالم 2004
*** شکست مارک هنری در رویل رامبل 2006
*** شکست آندرتیکر در نو وی اوت 2006
*** شکست رندی ارتون در وان نایت استند 2006
*** ورود وی به لیگ تی ان ای در 24 سپتامبر 2006