نام اصلی:Dwayne Johnson

لقب:The Rock

تاریخ تولد:2می1972(34ساله)

محل تولد:Davie, Florida

وضعیت:متهل ازدواج كرده باGarcia Johnson

قد:6'6

وزن:275 lbs

مربیان او:

Rocky Johnson

Pat Patterson

تاریخ ورود به كشتی كچ:1995

لقبهای دیگر:

Flex Cavanah (USWA)
Rocky Miavia(WWF)
The People's Champ
The Great One
The Scorpion King (Hollywood

حركتهای پایانی:

Rock Bottom
Sharpshooter

حركتهای مورد علاقه كه زیاد استفاده میكنه:

Spine Buster
The People's Elbow
Samoan Drop
DDT

دشمنان:

Owen Hart
Steve Austin
Triple H
Mick Foley
The Big Show
Vince McMahon
Kurt Angle
Chris Benoit
Booker T
Chris Jericho
Test
Undertaker
Hulk Hogan
Brock Lesnar
The Hurricane
Bill Goldberg
Evolution

وب سایت او:

http://www.therock.com/

افتخارات:

او یك بار به همراه یارش یعنیBret Sawyerتوانست كمربندUSWA Tag Team Titles رو بگیره.

او همچنین 1 بار كمربندWWF Intercontinental Titleرو داشته.

او یك بار كمربندWWF Federation Titleو كمربندWWF Tag Team Titleرو داشته.

او یك بار نفر اول مسابقه رویال رامبل شده.

او همچنین یك بار كمربندWCW Heavyweight Titleرو داشته.