یوگرافی استون کلد (استیو آستن)

نام ونام خانوادگی: steven james anderson williams

لقب در كشتی كچ:
stone cold steve austin

لقبهای دیگر:(مار ز
نگی تگزاس) austin 3:16_austin stunner_tegxas ratneostneck

سن :42 ساله

قد :185
cm (6.2)f

وزن :252فوند(
elb)

محل تولد: ویكتوریا تگزاس (امریكا)

ازدواج: چند بار ازدواج موقت داشته كه مهمترینش با دبرا (
debra) بوده و در حال حاضر مجرد هست.

تاریخ ورود به كشتی كچ:1990 5/5 سال در
wcwو از اون موقع تا الان در wwe هست.و 6 سال بازی كرد -1 سال بیشتر داور ی میكرد و 1 سال هم جنرال منجر RAW شد.
حركت پایانی:
stone cold stunner1_stone cold stunner2_stone cold stunner3حركاتی كه بیشتر استفاده میكنه:
austin ponch-angry Leg stomp-austin elbow drop 1-russian leg swimp- beat head-lou thesz press2-swinging neckbreaker-stunner 4- kneew attack-austin attack-power clossline

دشمنان: خیلی ها بودند ولی از مهمترینشون میشه به :
))ولی در درجه اول راک دشمن اونه ))
بابی ایتن
باری ویندهلم
ریكی استم بوت
جاستین یا داستین رودز
شین داگلاس
جك روبرتز
مارك مرو
تریپل اچ
مرحوم اون هارت
مرحوم بریتیش بولداگ
برت هارت
میك فولی
شاون مایكل
وینس مك ماهن
شین مكماهن
استفانی مكماهن
لیندامكماهن
مت هاردی
جف هاردی
كین
اندرتیكر
هارد كور هالی
راك
دودلی بویز
بیگ شو
كرت انگل
ریكیشی
ویلیام ریگل
جریكو
بنوا
اسكات هال
كوین نش
ریك فلیر
گلدبرگ
براك لسنار
بیلی گان
رود داگ
ایكس پك
البرت
اریك بیشاف
مایك تایسون
و..........

ازهمه بیشتر دشمنیش با خانواده مكماهن و به خصوص وینس مك ماهن هست كه هنوز هم اگه جایی وینس رو ببینه یك استانر بهش میزنه.


بعد هم راك كه در 3 رسل منیا با هاش بازی كرده كه 2
بار از راک شکست خورده جالب اینکه در آخرین مسابقه راک به کلد 1 استانر . 4 rock bottom  و 2 بار people elsbow  زد.

اینم تاریخچه كمربنداش درwcw :
-------------------------------------
WCW Television Championship2 Times
1-3 ژون 1991 با بردن بابی ایتن
2-23 می 1992 با بردن بابی ویندهلمن
________________________________
WCW United States Championship2 Times
1-27 دسامبر 1993 با شكست دادن داستین رودز
2-18 دسامبر 1994 باشكست دادن ریكی استمبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
WCW Tag Team Championship 1 Time
در تاریخ2 مارچ 1993 به همراه برایان ویلمن تونستن ریكی استمبات وشین داگلاس رو شكست بدن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخچه كمربنداش در
wwe :
----------------------------------
Intercontinental Championship 2 Times
1-3 اگوست 1997 با شكست دادن اون هارت
2-9 نوامبر 1997 بازم با شكست دادن اون هارت برای دومین بار صاحب این عنوان شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
World Tag Team Championship4 Times
1-25 می 1997 همراه باشاون مایكل تونستن بریتیش بولداگ و اون هارت رو شكست بدن
2-14جولای1997 همراه بادود لاو(میك فولی) تونستن بریتیش بولداگ و اون هارت رو شكست بدهند.
3-26 جولای 1998 همراه بااندرتیكر تونستن میك فولی و كین رو شكست بدهند.
4-و سرانجام برای اخرین بار در29 اپریل 2001 به همراه تریپل اچ تونستن اندرتیكر و كین رو شكست بهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
WWE Championship6 Times
1-در29 مارچ 1998 برای اولین بار تونست با شكست دادن شاون مایكل در رسلمنیا 14 به این عنوان نایل بشه.
2-در 29 جون 1998 در
break down تونست در یك بازی 3 نفره بین استین و كین و اندرتیكر این كمربند رو برای دومین بار بدست بیاره.
3-در28 مارچ 1999 با شكست دادن راك در رسلمنیا 15 برای سومین بار این كمربند رو بدست بیاره.
4-در 28 جون 1999 برای چهارمین بار با شكست دادن اندرتیكر تونست صاحب این كمربند بشه.
5-در1 اپریل2001 در رسلمنیا 17 با شكست دادن راك برای پنجمین بار تونست این عنوان رو به خودش اختصاص بده.
6-در8 اكتبر 2001 در
raw تونست با شكست دادن كورت انگل برای اخرین بار صاحب این كمربند بشه.
نكته:
stone cold از نظر داشتن كمربند سنگین وزن جهان در جایگاه سوم قرار داره با 6 بار قهرمانی جهان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Royal Rumble winner 3 Times
1-در19 ژانویه 1997 با به بیرون انداختن برت هارت تونست برنده بشه.
2-در19 ژانویه 1998 با به بیرون انداختن راك تونست برنده بشه.
3-در21ژانویه 2001 با به بیرون انداختن كین تونست برنده بشه.
نكته:
stone cold از نظر ركورد پیروزی رویال رومبل نفر اول هست و در جایگاه اول قرار داره. و پس از اون راک و آندرتیکرنفرات دوم اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
King of the Ring 1 Time
در 23 ژوان1996 با پیروزی در دیدار نهایی مقابل جك رو برتز تونست
King of the Ring بشه.
نكته جالب در مورد این مسابقات این است كه هیچ بازیكنی نتونسته بیشتر از 1 بار
King of the Ring بشه.